Individuele begeleiding & coaching

Individuele begeleiding & coaching voor jongeren & volwassenen

Het kan dat iemand wel merkt of ziet dat hem (haar) niet alles lukt maar geen idee heeft waardoor dat komt. En al helemaal niet hoe dit aan te pakken of hoe het eventueel anders te doen. Regelmatig raken mensen hierdoor de grip en het overzicht op hun leven kwijt. Zowel de cliënt als de omgeving (vaak ouders) zijn of raken uitgeput. De problemen stapelen zich op.

Vaak zijn nieuwe levensfasen zoals zelfstandig gaan wonen, een nieuwe opleiding, ontslag of verandering van baan, wisselen van school, een echtscheiding, een nieuwe relatie, een kind krijgen momenten waar het mis loopt of de spanningen hoog kunnen oplopen. Het is dan prettig als een coach je tijdelijk of voor langere tijd kan ondersteunen, je vaardigheden verder helpt ontwikkelen, naar je luistert en je begrijpt.

 

Individuele begeleiding & coaching voor jongeren

Jongeren zijn volop in ontwikkeling. De puberteitsperiode is een periode waarin veel jongeren bezig zijn met hun identiteit. Als er sprake is van autisme is dit een periode die onrustig kan verlopen. Jongeren gaan op zoek naar zichzelf, tot welke groep met welke opvattingen, voel ik me aangetrokken. Waarden en normen worden bijgesteld of aangepast. Ouders krijgen minder invloed, de vriendengroep waaronder ze zich bevinden des te meer. Jongeren met autisme zijn in deze periode vaak extra kwetsbaar en meer beïnvloedbaar.

Ook is de sociaal emotionele ontwikkeling is niet altijd leeftijdsadequaat vooral als autisme aan de buitenkant onzichtbaar is worden deze jongeren vaak overvraagd. Zij lopen hierdoor eerder vast. De vaardigheden zoals plannen en organiseren, op tijd komen, de wekker zetten, afspraken maken, solliciteren, vriendschappen onderhouden zijn moeilijk. Vriendschappen en sociale contacten worden belangrijker, hoe vind je aansluiting, welke vrienden kun je vertrouwen, hoe onderhoud je vriendschappen etc.

Thema’s die bij begeleiding & coaching voor jongeren aan bod kunnen komen;

– verstevigen van zelfbeeld en zelfvertrouwen,individuele begeleiding & coaching
– meer inzicht in eigen emoties en gevoelens,
– uitbreiden van vaardigheden rondom (dag-, week-, huiswerk-)planning en organiseren,
– stimuleren van probleemoplossend denken,
– verduidelijken van de leef- en/of leeromgeving,
– bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid,
– overprikkeling signaleren en voorkomen,
– het verder ontwikkelen van sociale en communicatieve vaardigheden,
– inzicht in hoe autisme van invloed is op je leven/functioneren,
– sociale angst overwinnen,
– balans tussen spanning en ontspanning d.m.v. yoga en mindfulness.

 

Individuele begeleiding & coaching voor volwassenen

Je hebt autisme. Misschien weet je dat al enige tijd, of misschien is er pas sinds kort een diagnose.
Als je autisme hebt gaan sommige zaken die bij andere mensen ‘automatisch’ lijken te gaan, bij jou niet vanzelf.

Misschien herken je jezelf in een van onderstaande voorbeelden:

Je vindt het bijvoorbeeld moeilijk contact te maken met collega’s. Je weet je niet zo goed een houding te geven, en in de pauzes op je werk kijk je liever niemand aan omdat je bang bent aangesproken te worden. Je wilt wel een gesprek aangaan, maar weet dit niet zo goed aan te pakken. Je bent je niet bewust van je lichaamshouding, en wat die uitstraalt naar anderen toe. Je raakt snel overprikkeld door grote groepen mensen. Sociale contacten kosten je veel energie. Misschien ben je meer aan het overleven dan aan het leven.

Je hebt het druk op je werk, de stapels op je bureau worden steeds hoger. Je wilt je werk graag af hebben als je naar huis gaat, dus blijf je langer doorwerken. Je ervaart steeds meer werkdruk maar je vindt het lastig om dit aan te geven bij je werkgever.

Mensen nodigen je uit op verjaardagen. Er wordt sociaal-gewenst gedrag van je gevraagd, dat je de jarige een hand of een omhelzing geeft, een passend kado uitzoekt, praat over ‘koetjes en kalfjes’. Het kost je zoveel energie dat je het liefst helemaal niet gaat en thuisblijft. Ook dan kunnen mensen teleurgesteld reageren; ‘waarom ben je niet naar mijn verjaardag gekomen’? Je vindt dit erg ingewikkeld.

Je komt thuis na een lange werkdag en je bent moe. Thuisgekomen moet er gekookt worden maar er zijn geen boodschappen in huis, de kinderen vragen aandacht van je, de wasmachine moet nog leeggehaald worden, de telefoon gaat. Kortom je hoofd ontploft bijna. Je hebt moeite om goed te organiseren en je eigen grenzen te bewaken. 

Autismecoaching is maatwerk, samen gaan we aan de slag om vaardigheden die jou helpen verder te ontwikkelen zodat er meer balans in en meer grip op je leven ontstaat.

Thema’s die bij begeleiding & coaching aan bod kunnen komen;

  • het verder ontwikkelen van communicatievaardigheden,
  • inzicht in eigen emoties en gevoelens en die van de ander,
  • overprikkeling signaleren en hier adequaat op reageren,
  • inzicht in hoe autisme van invloed is op je functioneren cq. leven,
  • uitbreiden van vaardigheden op het gebied van zelfstandigheid en zelfredzaamheid, huishouden, dag- of weekplanning.
  • uitbreiden van het sociale netwerk.
  • ondersteuning bij het eigen acceptatieproces,

 

Wil je zaken graag anders aanpakken maar weet je niet goed hoe? Heb je behoefte aan handvaten die je weer verder kunnen helpen? Meld je dan hier aan.