Individuele begeleiding

Individuele Begeleiding voor Kinderen

Maak je je zorgen over het gedrag van je kind?

 • Je kind wordt ‘ineens’ erg boos
 • Je kind verliest zichzelf in druk of hyperactief gedrag en is dan niet meer aanspreekbaar
 • Je krijgt moeilijk contact met je kind
 • Je kind laat grensoverschrijdend gedrag zien
 • Je kind is snel afgeleid en kan zich moeilijk concentreren
 • Je kind is angstig of teruggetrokken

Opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Soms hebben kind en ouders daar voor korte of langere tijd hulp bij nodig. Dat is vaak het geval als je kind problemen ervaart, als de ontwikkeling van je kind anders loopt en/of stagneert, of als autisme is vastgesteld.

Als er zorgen zijn rondom de ontwikkeling van je kind biedt You Contact ondersteuning. You Contact brengt in kaart wat het is dat kind en gezin nodig hebben om verder te kunnen en wat het kind nodig heeft om zich te kunnen blijven door ontwikkelen.

Individuele begeleiding wordt 1 op 1 ingezet. Ouders en gezin worden betrokken bij de begeleiding (van jonge kinderen) om indien nodig  opvoeding en omgeving af te stemmen op de mogelijkheden cq. onmogelijkheden van het kind.

Begeleiding is altijd maatwerk en sluit aan bij de specifieke hulpvraag van het gezin.

Kernwaarden zijn:kind met autisme

– het bieden van emotionele veiligheid
– het bevorderen van zelfvertrouwen en eigenwaarde
– het versterken van sociale competenties

Video Feedback traject

Maak je je zorgen over het gedrag van je kind? Video Feedback wordt ingezet om meer zicht op het gedrag van je kind te krijgen. Eerst volgt een uitgebreid gesprek met ouders, daarna zijn er enkele afspraken waarin video opnames in de thuissituatie worden gemaakt. Vaak zijn dit leuke interactie- of spelmomenten tussen ouder en kind. De video opnames worden samen met ouders teruggekeken waarbij ouders informatie en feedback ontvangen.

Aanmelden kan hier.

 

Individuele begeleiding voor jongeren

Soms merk je dat bepaalde zaken of vaardigheden je moeite kosten maar je geen idee hebt waardoor dat komt en ook niet weet hoe je dit aan kunt pakken.

Regelmatig raken mensen hierdoor de grip en het overzicht op hun leven kwijt en voelen zich moe of opgebrand. De problemen stapelen zich op. Vaak zijn nieuwe levensfasen zoals zelfstandig gaan wonen, een nieuwe opleiding, ontslag of verandering van baan, wisselen van school, een echtscheiding, een nieuwe relatie, een kind krijgen momenten waar het mis loopt of de spanningen hoog kunnen oplopen. Het is dan prettig als je ondersteuning hebt, iemand die je vaardigheden verder helpt ontwikkelen, naar je luistert en je begrijpt. You Contact biedt begeleiding.

Jongeren zijn volop in ontwikkeling. De puberteitsperiode is een periode waarin veel jongeren bezig zijn met hun identiteit. Als er sprake is van autisme is dit een periode die onrustig kan verlopen. Jongeren gaan op zoek naar zichzelf, tot welke groep met welke opvattingen voel ik me aangetrokken. Waarden en normen worden bijgesteld of aangepast. Ouders krijgen minder invloed, de vriendengroep waaronder ze zich bevinden des te meer. Jongeren met autisme zijn in deze periode vaak extra kwetsbaar en meer beïnvloedbaar.

Ook is de sociaal emotionele ontwikkeling is niet altijd leeftijdsadequaat vooral als autisme aan de buitenkant onzichtbaar is worden deze jongeren vaak overvraagd. Zij lopen hierdoor eerder vast. De vaardigheden zoals plannen en organiseren, op tijd komen, de wekker zetten, afspraken maken, solliciteren, vriendschappen onderhouden, je gedrag reguleren zijn moeilijk. Vriendschappen en sociale contacten worden belangrijker, hoe vind je aansluiting, welke vrienden kun je vertrouwen, hoe onderhoud je vriendschappen etc.

Thema’s die bij de begeleiding voor jongeren aan bod kunnen komen;

– verstevigen van zelfbeeld en zelfvertrouwenindividuele begeleiding & coaching
– meer inzicht in eigen emoties en gevoelens
– uitbreiden van vaardigheden rondom (dag-, week-, huiswerk-)planning en organiseren
– stimuleren van probleemoplossend denken
– verduidelijken van de leef- en/of leeromgeving
– bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid
– omgaan met overprikkeling
– het ontwikkelen van sociale en communicatieve vaardigheden
– inzicht in hoe autisme van invloed is op je leven/functioneren
– weerbaarheid vergroten
– balans tussen spanning en ontspanning d.m.v. yoga en ontspanningsoefeningen

 

Individuele begeleiding voor volwassenen

Je hebt (een vermoeden) van autisme. Misschien weet je dat al enige tijd of heeft een van je kinderen een diagnose autisme gekregen en herken je jezelf hierin, of misschien heb je sinds kort een diagnose autisme. Als je autisme hebt gaan sommige zaken die bij andere mensen ‘automatisch’ lijken te gaan, bij jou niet vanzelf.

Misschien herken je jezelf in een van onderstaande voorbeelden:

Je vindt het bijvoorbeeld moeilijk contact te maken met collega’s. Je weet je niet zo goed een houding te geven en in de pauzes op je werk kijk je liever niemand aan omdat je bang bent aangesproken te worden. Je wilt wel een gesprek aangaan maar weet dit niet zo goed aan te pakken. Je bent je niet bewust van je lichaamshouding en wat die uitstraalt naar anderen toe. Je raakt snel overprikkeld door grote groepen mensen. Sociale contacten kosten je veel energie. Misschien ben je meer aan het overleven dan aan het leven.

Je hebt het druk op je werk, de stapels op je bureau worden steeds hoger. Je wilt je werk graag af hebben als je naar huis gaat, dus blijf je langer doorwerken. Je ervaart steeds meer werkdruk maar je vindt het lastig om dit aan te geven bij je werkgever.

Mensen nodigen je uit op verjaardagen. Er wordt sociaal-gewenst gedrag van je gevraagd, dat je de jarige een hand of een omhelzing geeft, een passend cadeau uitzoekt, praat over ‘koetjes en kalfjes’. Het kost je zoveel energie dat je het liefst helemaal niet gaat en thuisblijft. Ook dan kunnen mensen teleurgesteld reageren; ‘waarom ben je niet naar mijn verjaardag gekomen’? Je vindt dit erg ingewikkeld.

Je komt thuis na een lange werkdag en je bent moe. Thuisgekomen moet er gekookt worden maar er zijn geen boodschappen in huis, de kinderen vragen aandacht van je, de wasmachine moet nog leeggehaald worden, de telefoon gaat. Kortom je hoofd ontploft bijna. Je hebt moeite om goed te organiseren en je eigen grenzen te bewaken. 

Begeleiding is altijd maatwerk, het aanleren van die vaardigheden die jou verder helpen zodat er o.a. meer rust in je leven komt.

Thema’s die bij begeleiding voor volwassenen aan bod kunnen komen;

 • het verder ontwikkelen van communicatieve vaardigheden
 • inzicht in je eigen emoties en gevoelens en die van de ander
 • overprikkeling signaleren en hier adequaat op reageren
 • inzicht in hoe autisme van invloed is op je functioneren cq. leven
 • uitbreiden van vaardigheden op het gebied van zelfstandigheid en zelfredzaamheid
 • inzicht in wie jij bent en wat jij nodig hebt om goed te kunnen functioneren

Wil je zaken graag anders aanpakken maar weet je niet goed hoe? Heb je behoefte aan handvaten die je weer verder kunnen helpen? Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.