Kinderen

Begeleiding aan kind en oudersindividuele begeleiding kinderen

Maak je je zorgen over het gedrag van je kind?

  • Je kind wordt opeens erg boos
  • Je kind verliest zichzelf in druk of hyperactief gedrag en is dan niet meer aanspreekbaar
  • Je krijgt moeilijk contact met je kind
  • Je kind reageert erg angstig op nieuwe situaties
  • Je kind laat grensoverschrijdend gedrag zien
  • Je kind is snel afgeleid en kan zich moeilijk concentreren
  • Je kind is angstig of teruggetrokken

Opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Soms hebben ouders daar hulp bij nodig. Dat is vaak het geval als de ontwikkeling van je kind anders loopt en/of stagneert, of als bijv. autisme is vastgesteld.

Als er zorgen zijn rondom de ontwikkeling van je kind biedt You Contact ondersteuning. You Contact brengt in kaart wat kind en gezin nodig hebben om verder te kunnen en wat nodig is voor het kind om zich te kunnen blijven doorontwikkelen. Individuele begeleiding wordt 1 op 1 ingezet. Ouders en gezin worden betrokken bij de begeleiding van jonge kinderen. Begeleiding is altijd maatwerk en sluit aan bij de specifieke hulpvraag van het gezin.

Tijdens de begeleiding wordt o.a. gebruik gemaakt van spelvormen, beeldend materiaal, werkboek voor jezelf, educatieve spellen om zo aan begeleidingsdoelen te kunnen werken.

Kernwaarden zijn:

– het bieden van emotionele veiligheid
– het bevorderen van zelfvertrouwen en eigenwaarde
– het versterken van sociale competenties

 

Video Feedback traject

Video Feedback wordt ingezet om meer zicht op het gedrag van je kind te krijgen. Eerst volgt een uitgebreid gesprek met ouders, daarna maken we een afspraak om video opnames te maken, dat kan thuis of in de praktijk. Er worden opnames gemaakt van interactie- of spelmomenten tussen ouder en kind. Deze video opnames worden daarna samen met ouders teruggekeken waarbij ouders informatie en feedback ontvangen.

Aanmelden kan hier.