Kinderen

Begeleiding aan kind en oudersindividuele begeleiding kinderen

Maak je je zorgen over het gedrag van je kind?

  • Je kind verliest regelmatig het overzicht
  • Je kind vergeet zijn spullen of is zijn spullen steeds kwijt
  • Je kind heeft moeite met zijn/haar emoties
  • Je kind vindt sociaal contact ingewikkeld

Opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Soms hebben ouders daar hulp bij nodig. Dat is vaak het geval als de ontwikkeling van je kind anders loopt of als er autisme is vastgesteld.

Als er zorgen zijn rondom de ontwikkeling van je kind biedt You Contact ondersteuning. You Contact brengt in kaart wat kind en gezin nodig hebben om verder te kunnen en wat nodig is voor het kind om zich te kunnen blijven door ontwikkelen. Individuele begeleiding is maatwerk, er wordt ingezet op het geven van specifieke educatie aan ouders waardoor begrip kan toenemen en de ondersteuning beter afgestemd kan worden.