Over mij

Chantal van den Heuvel

Chantal van den HeuvelMijn naam is Chantal van den Heuvel, getrouwd en moeder van 2 kinderen. In 2005 kreeg autisme voor mij voor het eerst een gezicht doordat we te maken kregen met autisme binnen ons gezin. Het was de start van een zoektocht. Ik wilde autisme doorgronden, begrijpen van binnenuit. Ik las boeken over autisme, ging naar lezingen en volgde opleidingen.

In 2015 heb ik praktijk You Contact opgericht. Het is mijn missie geworden om mensen met autisme te ondersteunen in hun hulpvraag.

Wat is mijn visie op autisme?

Mijn beeld over autisme is tijdens mijn zoektocht en opleiding steeds bijgesteld en verfijnd. Het is een continu proces waarbij nieuw opgedane kennis en ervaringen tot een visie hebben geleid van waaruit ik werk.

Autisme omvat een breed spectrum. Dat wil zeggen dat autisme voor iedere persoon anders is. Sommige mensen ervaren autisme als een handicap die diep doordringt in hun dagelijkse functioneren, hun functioneren wordt dusdanig door autisme beïnvloed dat dit de kwaliteit van leven op een negatieve manier beïnvloedt. Er zijn ook mensen met autisme die dit niet zo ervaren.

Autisme is een diagnose voor het leven en zal op zijn best sluimeren. Op sommige momenten in je leven zul je weinig merken van je autisme, en op andere momenten kan het zijn dat je autisme als een enorme belemmering ervaart.

Autisme is een andere manier van waarnemen waardoor de betekenisverlening niet altijd goed verloopt. Dat komt omdat de hersenen op een andere manier ‘bedraad’ zijn. Als mensen met autisme vastlopen dan komt dat door onvermogen. Aanpassingen in de omgeving van de persoon met autisme zijn dan essentieel. Nog te vaak wordt gezegd dat de persoon met autisme zich maar moet aanpassen, hetgeen ongeveer op hetzelfde neerkomt als je tegen iemand die blind is zou zeggen dat hij maar wat beter zijn best moet doen om te kunnen zien. Veel mensen met autisme hebben hierdoor een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen.

Aanpassingen in de omgeving zijn belangrijk om een veilig klimaat te kunnen bieden. Alleen vanuit veiligheid is ontwikkeling mogelijk. Want ondanks een diagnose autisme is verdere ontwikkeling mogelijk mits de randvoorwaarden goed zijn. Deze uitdaging ga ik aan om het leven van mensen met autisme aangenamer te maken.

Mijn missie

Maak de wereld voor mensen met autisme Autismevriendelijk!

Te beginnen met kennis over te dragen over autisme zodat onbegrip en oordelen afnemen, door anderen uit te dagen zich eens te verplaatsen in een persoon die de wereld anders waarneemt en zich daardoor vaak onveilig voelt, door te laten zien dat mensen met autisme enorm hun best doen om ‘onze‘ wereld te begrijpen.

Op zoek gaan naar talenten, kwaliteiten en sterke punten van mensen en die in te zetten om zelfvertrouwen, zelfbeeld en zelfstandigheid te doen toenemen zodat mensen met autisme de vaak verloren autonomie weer kunnen terugpakken.

Het bieden van randvoorwaarden zoals veiligheid, betrokkenheid, betrouwbaarheid en voorspelbaarheid en het leveren van kwalitatieve zorg met als uitgangspunt de hulpbehoefte van de cliënt. Een bijdrage leveren aan het welbevinden van de cliënt zodat ontwikkeling mogelijk is, mensen de regie houden over hun leven en meer levensgeluk en gezinsvreugde ervaren.