FloorPlay

De ontwikkeling van jonge kinderen (0-7 jaar) met ontwikkelingsproblematiek zoals autisme, spelenderwijs stimuleren door middel van FloorPlay.

FloorPlay is een behandelmethode voor peuters en kleuters met ontwikkelingsproblemen. De focus van de behandeling ligt vooral op de ouder-kind relatie.

Door meer dan vijfentwintig jaar van observaties en onderzoek kunnen zes ontwikkelingsmijlpalen onderscheiden worden, de zogenaamde mijlpalen in ontwikkeling zoals beschreven door dr. Stanley Greenspan, grondlegger van de Floortime methode. De FloorPlay methode is gebaseerd op de Floortime methode van Stanley Greenspan en het Play Project van Rick Solomon, waaruit FloorPlay is afgeleid.

De zes mijlpalen die tegelijkertijd de verstandelijke en emotionele ontwikkeling van het kind bevorderen. De zes mijlpalen en de bijbehorende fasen van emotionele en intellectuele groei lopen parallel met de groei van belangrijke delen van de hersenen. Deze ontwikkelingsmijlpalen zijn steeds leidend bij de behandeling met FloorPlay.

FloorPlay wordt ingezet bij jonge kinderen tussen de 0 en 7 jaar, waarbij de ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt;

  • kinderen met een achterstand in de ontwikkeling,
  • kinderen met autisme problematiek,
  • kinderen met hardnekkige taal- spraakproblemen,
  • kinderen die onvoldoende reageren op de wereld om hen heen,
  • kinderen met prikkelverwerkingsproblemen.

FloorPlay is gericht op de ouder-kind interactie en wordt primair door de ouders toegepast, de methode is niet belastend voor het kind. Ouders leren via spel, gericht op de ontwikkelingsmijlpaal waarin het kind zich bevindt, weer in contact te komen en weer plezier te maken met hun kind.

Bij ouders van kinderen met zorgen over de ontwikkeling, verdwijnt het samen plezier maken vaak naar de achtergrond omdat de zorgen over de ontwikkeling alle aandacht en energie vragen. Toch is juist deze emotionele band tussen ouder en kind enorm belangrijk om tot ontwikkeling te kunnen komen. Ouders gaan samen met hun kind spelen, gericht op een vooraf besproken doel, en tijdens het spelmoment wordt de ouder gecoacht om op een aansluitende manier aan dit doel te werken. Spelplezier en samen plezier maken tijdens het spel staat voorop.

 

Hoe ziet een FloorPlay traject uit?

Bij aanmelding volgt een uitgebreid intakegesprek. Voor beeldvorming en diagnostiek wordt een video-analyse gemaakt van een speelse interactie tussen ouder en kind. Deze video-analyse wordt besproken en er wordt een behandelplan opgesteld. Dan start het traject, ouders worden gecoacht in een speelse interactie met het kind. Deze spelmomenten kunnen bij het kind thuis of in de spelkamer plaatsvinden. Er wordt gebruik gemaakt van video en er worden praktische tips gegeven voor thuis. Aan het einde van het traject volgt een evaluatie. Gemiddeld duurt een traject Floorplay  tussen de 10 a 15 sessies.

 

floorplay