Hoe robots kinderen met autisme kunnen helpen

Robots kunnen kinderen met autisme enorm helpen. “Ze zijn de sleutel in een vroege diagnose en leren kinderen sociale skills”, zeggen onderzoekers. Wat kunnen die robots dan allemaal?

Volgens onderzoekers spelen robots een sleutelrol in het snel vaststellen van autisme en de behandeling ervan. Autisme wordt traditioneel vastgesteld door sociale interactie en verbale oefeningen. Met andere woorden, voordat een kind kan spreken is het moeilijk of zelfs onmogelijk om autisme vast te stellen. Speciale robots kunnen interageren met kinderen door nonverbale communicatie zoals bewegingen en gelaatsuitdrukkingen, waardoor autisme veel sneller kan worden vastgesteld.

Daarnaast ervaren veel kinderen met autisme sociale interactie als bedreigend. “Robots kunnen een goede en niet bedreigende motivator zijn voor kinderen. Het heeft menselijke kenmerken, maar is geen mens. Het kind luistert naar de robot”, zegt dokter Dan Popa. Popa creëerde samen met het Autism Treatment Center in Dallas, Texas Instruments and National Instruments en eigenaar van Hanson Robot, David Hanson robot Zeno. Het idee is dat de robot kinderen dingen kan leren, zoals sociale vaardigheden, terwijl hij tegelijkertijd de reactie van het kind en de reactiesnelheid observeert, waardoor je een beter begrip krijgt van de gradatie van autisme”, zegt dokter Popa.

Er bestaan al verschillende soorten robots met verschillende functies om tegemoet te komen aan verschillende noden: Zeno, Milo, Nao en Kaspar. Volgens de onderzoekers en ontwikkelaars kunnen de robots op termijn niet alleen een sleutelrol spelen in het vaststellen van autisme en de behandeling ervan, maar is er ook een bredere rol weggelegd voor robots om jonge kinderen op te leiden. Het kan een aanwinst worden voor elk huishouden.

KASPAR

 

 

 

 

 

Lees meer: Technologie in de zorg – KASPAR

Please follow and like us:

Plaats een reactie

Pinterest