Individuele Begeleiding Kinderen

Individuele begeleiding voor kinderen

Herken je dit bij je kind?

  • Je kind wordt ‘ineens’ erg boos
  • Je kind verliest zichzelf in druk of hyperactief gedrag en is dan niet meer aanspreekbaar
  • Je kind vindt het moeilijk om vrienden te maken of te houden
  • Je krijgt moeilijk contact met je kind
  • Je kind laat grensoverschrijdend gedrag zien
  • Je kind is snel afgeleid en kan zich moeilijk concentreren
  • Je kind is vaak angstig of teruggetrokken

Opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Soms hebben het kind en de ouders daar voor kortere of langere tijd hulp bij nodig. Als kinderen niet goed in hun vel zitten, problemen ervaren of als ouders zich zorgen maken over het gedrag van hun kind helpt You Contact om te bekijken wat het gezin nodig heeft om weer verder te kunnen.

Individuele begeleiding wordt 1 op 1 ingezet met het kind. Ouders worden bij de begeleiding betrokken om indien nodig de opvoeding af te stemmen op de mogelijkheden en onmogelijkheden van het kind. Begeleiding is altijd maatwerk en sluit aan bij de hulpvraag van ouders en kind.

Kernwaarden zijn:

– het bieden van emotionele veiligheid
– het bevorderen van zelfvertrouwen en eigenwaarde
– het versterken van de sociale competenties

Bij aanmelding volgt een intakegesprek met de ouders. Daarna volgt een kennismaking met het kind. Na het opstellen van een plan van aanpak start de begeleiding. Tussentijds zijn er evaluatiemomenten.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: info@autismecoaching.nu