Individuele Begeleiding Kinderen

Maak je je zorgen over je kind?

  • Je kind wordt ‘ineens’ erg boos
  • Je kind verliest zichzelf in druk of hyperactief gedrag en is dan niet meer aanspreekbaar
  • Je krijgt moeilijk contact met je kind
  • Je kind laat grensoverschrijdend gedrag zien
  • Je kind is snel afgeleid en kan zich moeilijk concentreren
  • Je kind is vaak angstig of teruggetrokken

Kind met autisme

Opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Soms hebben kind en ouders daar voor korte of langere tijd hulp bij nodig. Dit is vaak het geval als je kind problemen ervaart, als de ontwikkeling van je kind anders loopt en/of stagneert, of als autisme is vastgesteld.

Als er zorgen zijn rondom de ontwikkeling van je kind biedt You Contact ondersteuning. You Contact brengt in kaart wat kind en gezin nodig hebben om verder te kunnen en wat het kind nodig heeft om zich te kunnen blijven door ontwikkelen.

Individuele begeleiding wordt 1 op 1 ingezet. Ouders en gezin worden betrokken bij de begeleiding (van jonge kinderen) om indien nodig  opvoeding en omgeving af te stemmen op de mogelijkheden cq. onmogelijkheden van het kind. Begeleiding is altijd maatwerk en sluit aan bij de specifieke hulpvraag van het gezin.

Kernwaarden zijn:kind met autisme

– het bieden van emotionele veiligheid
– het bevorderen van zelfvertrouwen en eigenwaarde
– het versterken van sociale competenties

 

Video Feedback traject

Maak je je zorgen over het gedrag van je kind en weet je niet goed waardoor dat komt. Het is mogelijk om een Video Feedback traject te starten. Dit houdt in; een gesprek met ouders en een vragenlijst. Daarna zijn er enkele afspraken waarin video opnames in de thuissituatie worden gemaakt. Deze video opnames worden samen teruggekeken waarbij ouders feedback ontvangen.

 

Aanmelden:

Bij aanmelding volgt een intakegesprek met de ouders. Daarna volgt een kennismaking met het kind. Na het opstellen van een plan van aanpak start de begeleiding. Maak hier een afspraak.