Individuele Begeleiding Kinderen

Maak je je zorgen over je kind?

  • Je kind wordt ‘ineens’ erg boos
  • Je kind verliest zichzelf in druk of hyperactief gedrag en is dan niet meer aanspreekbaar
  • Je kind laat gedrag zien dat niet bij zijn/haar leeftijd hoort
  • Je kind vindt het moeilijk om vrienden te maken of te houden
  • Je krijgt moeilijk contact met je kind
  • Je kind laat grensoverschrijdend gedrag zien
  • Je kind is snel afgeleid en kan zich moeilijk concentreren
  • Je kind is vaak angstig of teruggetrokken

Kind met autisme

Opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Soms hebben kind en ouders daar voor korte of langere tijd hulp bij nodig. Als kinderen niet goed in hun vel zitten, problemen ervaren, als de ontwikkeling anders loopt of autisme vastgesteld is, als ouders zich zorgen maken over het gedrag van hun kind helpt You Contact om te bekijken wat het kind en gezin nodig heeft om verder te komen en de ontwikkeling van het kind te blijven stimuleren.

Individuele begeleiding wordt 1 op 1 ingezet. Ouders en/of gezin worden betrokken bij de begeleiding (van jonge kinderen) om indien nodig  opvoeding en omgeving af te stemmen op de mogelijkheden cq. onmogelijkheden van hun kind. Begeleiding is altijd maatwerk en sluit aan bij de specifieke hulpvraag van het gezin.

Kernwaarden zijn:kind met autisme

– het bieden van emotionele veiligheid
– het bevorderen van zelfvertrouwen en eigenwaarde
– het versterken van sociale competenties

Aanmelden:

Bij aanmelding volgt een intakegesprek met de ouders. Daarna volgt een kennismaking met het kind. Na het opstellen van een plan van aanpak start de begeleiding. Maak hier een afspraak.