Integraal PGB

Een Persoons Gebonden Budget
Als ouder van een kind met autisme zul je heel vaak aan de diverse instanties moeten uitleggen welke vorm van hulp of begeleiding het beste voor je kind met autisme is.

Het liefst een hulpverlener waar je kind zich veilig en vertrouwd bij voelt. Het liefst iemand die op regelmatige basis hulp kan bieden en flexibel inzetbaar is. Helaas is de werkelijkheid anders, verre van ideaal. Het is namelijk moeilijk om een hulpverlener te vinden die op flexibele tijden inzetbaar is, de tijd heeft om een goede band met je kind op te bouwen en ook nog dicht in de buurt woont. En dan eindelijk heb je die top begeleider gevonden, klikt het tussen de begeleider en kind, kan de begeleider flexibel hulp aanbieden,  is je indicatie voor de zorg afgelopen. Je moet een nieuwe herindicatie aanvragen.

Jeugdwet – PGB – Zorg in Natura

Door de nieuwe Jeugdwet die door de gemeenten moet worden uitgevoerd, worden nauwelijks nog PGB’s afgegeven, het maximale PGB bedrag dat wordt afgegeven is gedecimeerd ten opzichte van de voorgaande jaren. Wel wordt zorg in natura afgegeven. Je wilde zo graag bij die vaste begeleider blijven die net zo’n goed en veilig contact had opgebouwd met je kind. Die begeleider kan geen zorg aanbieden in de vorm van zorg in natura. Dus de zoektocht start opnieuw…

Een herkenbaar proces, veel ouders zullen op hun lange zoektocht dit soort situaties hebben meegemaakt en gaan meemaken. Bij elke herindicatie moet je opnieuw uitleggen dat autisme nog steeds aanwezig is. Het is niet plotseling weggegaan toen de puberteit aanbrak, en ook niet bij de overgang van basisschool naar middelbare school. Logisch, autisme is een diagnose voor het leven. Dat weten ze bij de gemeente toch ook wel!

Er zijn mensen die zich met deze onnodig langdurig en ongewenste situatie hebben beziggehouden. Het idee is ontstaan voor een integraal PGB. Begeleiding die niet stopt bij de grenzen van een levensgebied. Via onderstaande link komt u bij het volledige artikel dat onlangs is verschenen in het WMO magazine in december 2015. Het zou fantastisch zijn als dit in de toekomst mogelijk zou worden.

Integraal PGB – WMO Magazine december 2015

Please follow and like us:
Pinterest