Keukentafelgesprek en persoonlijk plan

Hoe pakt u dat aan?
Een groot aantal budgethouders ontvangt vanaf 1 januari 2015 zijn pgb van de gemeente vanuit de Jeugdwet of vanuit de WMO 2015. Heeft u een lopende indicatie over 2015 dan blijft uw pgb tot 1 januari 2016 gelijk aan dat van 2015 vanwege uw overgangsrecht. Loopt uw indicatie dit jaar af, dan vraagt u een herindicatie aan. In welke situatie u zich ook bevindt, u komt dit jaar sowieso in contact met uw gemeente. Dat gebeurt in het zogenoemde keukentafelgesprek. Waarin uw zorgvraag opnieuw wordt bekeken en afgestemd op de regeling en mogelijkheden binnen uw gemeente. Hoe verloopt dit gesprek en hoe kunt u zich daarop voorbereiden?

Voor bestaande budgethouders is het even wennen. Het indicatiegespek is niet meer, de gemeente doet een onderzoek en gaat daarover met u in gesprek. Er gelden andere regels. Een pgb is alleen mogelijk bij toekenning van een maatwerkvoorziening, voorliggend zijn algemene voorzieningen. Ook wordt onderzocht  wat u zelf of wat uw omgeving kan doen. Met een maatwerkvoorziening wordt u voor de keuze gesteld waarbij u in de WMO 2015 niet hoeft te bewijzen dat zorg in natura niet werkt, maar de gemeente u de ruimte moet geven om uit te leggen waarom u in uw situatie kiest voor een pgb. In de jeugdwet ligt dat weer net even anders; de jeugdige of zijn ouders moeten zich ‘gemotiveerd op het standpunt stellen’ dat zij zorg in natura niet passend vinden. Hoe pakt u dat aan?

Doel van het keukentafelgesprek
Belangrijkste streven bij de veranderingen in de zorg is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en om de zorg rondom kinderen minder versnipperd en dichter in de buurt van het gezin te organiseren. Daarvoor is de een geholpen met uitsluitend ondersteuning thuis. Bij activiteiten buitenshuis is er meer nodig. De gemeente wil samen met u tot een set passende oplossingen komen, zodat u de zorg krijgt die u nodig hebt om het leven te leiden waar u voor kiest.

Persoonlijk plan
In welke situatie u zich ook bevindt – herindicatie, indicatie na overgangsrecht, nieuwe aanvrager – u krijgt dit jaar een gesprek met uw gemeente. Ter voorbereiding daarop kunt u een persoonlijk plan maken. U bent daar vrij in, maar het is in de WMO2015 vastgelegd dat de gemeente u in de gelegenheid moet stellen een dergelijk plan in te dienen. De gemeente is verplicht dit plan te betrekken bij het onderzoek naar uw ondersteuningsbehoefte. U zorgt ervoor dat de gemeente uw persoonlijk plan uiterlijk binnen  7 dagen, nadat u de gemeente hebt gemeld dat u ondersteuning nodig hebt, ontvangt.

Weer een extra belasting zegt u misschien en dat is het in eerste instantie ook. Maar u zult er daarna veel voordeel van ondervinden. Met dit plan legt u uw situatie schriftelijk vast, uw zorgbehoefte, de zorgverleners die u daarbij wilt inschakelen. Een toekomstplan waarmee u uw zorg inzichtelijk maakt en de lijnen uitzet waarlangs u wilt opereren. Met het persoonlijk plan voert u uw eigen regie, houdt u grip op uw pgb. Door dit op schrift te stellen, hebt u uw informatie paraat en kunt u zo nodig snel inlichtingen verschaffen als daar om wordt gevraagd.

U bent niet verplicht om een persoonlijk plan in te leveren bij de gemeente. Wellicht vindt u het prettiger om uw verhaal wel uit te schrijven als voorbereiding op het gesprek, maar wilt u dit niet vooraf opsturen aan de gemeente.

Indien u hulp nodig heeft bij het opstellen van een persoonlijk plan kan You Contact! u hierin ondersteunen.

Vul dan het contactformulier in op de website onder de vermelding “persoonlijk plan”.

bronvermelding: PerSaldo 07-2015

Please follow and like us:
Pinterest