Oudercoaching

Oudercoaching, voor ouders van een kind met autisme

Een kind met autisme ontwikkelt zich anders en groeit op een andere manier op.
Ouders van een kind met autisme hebben vaak al een lange weg afgelegd, ze hebben gemerkt dat ‘een gewone opvoeding’ niet werkt bij hun kind. Vaak zijn ouders uitgeput, vanwege het moeilijk bij te sturen gedrag van hun kind.

Een aantal voorbeelden;

  • Je kind kan ineens erg boos worden
  • Je kind kan moeilijk omschakelen van de ene naar de andere activiteit
  • Je kind valt moeilijk in slaap
  • Je kind sluit zich af en je kunt moeilijk contact krijgen met je kind
  • Je kind laat brutaal en agressief gedrag zien
  • Je kind kan erg druk doen en is dan niet meer aanspreekbaar
  • Je kind voelt zich vaak angstig in nieuwe situaties

Het is gedrag waar ‘gewone’ opvoeding niet werkt.  Het gedrag is aan de buitenkant waarneembaar maar het is een uiting van wat zich binnenin het kind afspeelt. Vaak is dit gedrag storend, druk of zorgwekkend. Het is een signaal van het kind. Een signaal dat het kind behoefte heeft aan duidelijkheid, voorspelbaarheid en veiligheid.

Verbeteren van het gezinsfunctioneren

Bij oudercoaching leren ouders hoe ze hun kind kunnen ondersteunen, en wat hun kind nodig heeft. Ouders leren te kijken door de autismebril. Gaandeweg gaan ouders begrijpen welke moeilijkheden, angsten e.d. onder het soms moeilijke, grensoverschrijdende of zorgwekkende gedrag van hun kind liggen en leren vaardigheden toepassen.

Het gevoel van competentie neemt toe en het gezinsfunctioneren zal verbeteren. Het kind zal zich beter begrepen voelen, ouder en kind kunnen zich meer ontspannen waardoor de relatie tussen ouder en kind zal verbeteren.

Oudercoaching is op maat, wekelijks zijn er gesprekken waarin uitleg over autisme wordt gegeven en de vertaalslag wordt gemaakt naar de praktische situaties in de omgeving van het het kind met autisme, thuis, op school, de sportvereniging etc.

Video interactie begeleiding (VIB), observaties op school en/of in de thuissituatie behoren tot de mogelijkheden.

 

oudercoaching