Wat is een persoonsgebonden budget PGB

You Contact biedt begeleiding vanuit een persoonsgebonden budget.

Wat is een persoonsgebonden budget?

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een subsidie (budget) van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. Denk hierbij aan intensieve zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging, persoonlijke verpleging, hulpmiddelen en voorzieningen. Daar komt bij dat iemand met een pgb in principe vrij is om zelf zijn/haar zorgverleners te kiezen.

Voor wie?

In principe kan iedereen die vanwege zijn beperking, aandoening of stoornis meer dan gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, gebruik maken van een persoonsgebonden budget. Het gaat dan bijvoorbeeld om kwetsbare ouderen, chronisch zieken, mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking.

Ook jongeren met een aandoening, stoornis, beperking of psychisch probleem komen in aanmerking voor een pgb. Het inkomen of vermogen is niet van belang of iemand wel of niet in aanmerking komt voor een pgb. De financiële situatie heeft wel invloed op de hoogte van de eigen bijdrage die in de meeste gevallen aan het CAK betaald moet worden.

Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura. Zorg in natura (ZIN) is de hulp die door zorginstellingen wordt geleverd, bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties. De zorgaanbieder die je de zorg levert, bepaalt welke zorg je krijgt en hoe je de zorg krijgt.

Met een persoonsgebonden budget bepaal je zelf welke zorgverleners jou gaan ondersteunen en hoe je de zorg precies ontvangt. Met jouw persoonlijke budget ga je dus zelf zorgverleners contracteren, betalen en de bijbehorende administratie bijhouden.

Om voor een pgb in aanmerking te komen heb je een indicatie nodig. Deze indicatie wordt afgegeven door de gemeente. Ben je ouder dan 18 jaar dan valt dit onder WMO-PGB. Ben je jonger dan 18 dan valt de begeleiding onder Jeugdwet-PGB.

 

Bron: zorgwijzer.nl