Sociale scripts

Sociale scripts hebben als doel de sociale en communicatieve vaardigheden te verbeteren. Autisme kenmerkt zich door problemen of tekortkomingen op het gebied van de sociale en communicatieve vaardigheden. Dat komt omdat hierbij vaardigheden worden aangesproken zoals inleven, afstemmen en aanvoelen. Omdat deze vaardigheden vanuit het autisme in beperktere mate aanwezig zijn loopt het op sociaal vlak niet altijd soepel. Het uiteindelijke doel is dat de geleerde vaardigheden in diverse contexten (thuis, school, clubjes) toegepast kunnen worden. Dit kan door sociale scripts aan te leren en toe te passen in de diverse sociale situaties.

Bij aanmelding volgt een intakegesprek met de ouders en wordt in kaart gebracht op welk gebied ondersteuning gewenst is. Bij jonge kinderen (8-12 jaar) worden vaardigheden geoefend door middel van spellen, gesprekjes en rollenspellen. De sociale scripts worden dan spelenderwijs geoefend.

Bij jongeren of volwassenen is een intrinsieke motivatie nodig om te  werken aan sociale communicatieve vaardigheden. Vanuit dit startpunt wordt inzichtelijk gewerkt, leren inzien van het belang van goede communicatieve vaardigheden.

 

Sociale scripts & vriendschappen voor meisjes met autisme in de puberteit

Voor meisjes op de middelbare school die moeilijk aansluiting kunnen vinden met anderen, maar dit wel graag zouden willen. Tijdens de training wordt gekeken naar groepsprocessen, rollenspellen, de hiërarchie in een groep en jezelf ten opzichte van de groep. Je leert meer over groepsgedrag, sociale verwachtingen en signalen die worden afgegeven waardoor je beter leert afstemmen op andere kinderen.

 

sociale vaardigheidstraining