Tienermeisjes en autisme

Als je een tiener bent en je hebt autisme dan zijn vriendschappen niet altijd makkelijk. Dat komt omdat meisjes zich in grote vriendinnengroepen begeven. Deel uitmaken van zo’n vriendinnengroep betekent dat je een beroep moet kunnen doen op je sociale vaardigheden. Hieronder heb ik de structuur beschreven hoe zo’n groepsproces in elkaar steekt.

De populariteitsstructuur
De populariteitsstructuur is een manier om sociale orde te scheppen in een grote groep meisjes. Vaak sluiten meisjes uit een bepaalde groep geen vriendschap met iemand uit andere groepen. Het is belangrijk te begrijpen dat zo’n poging om vriendschap te sluiten niet mislukt door iets wat jij verkeerd doet. Het heeft te maken met verwachtingen die niet met elkaar overeenkomen. Deze structuur schept duidelijkheid over de vraag waarom pogingen om vriendschap te sluiten met meisjes uit hogere groepen, minder succes hebben dan pogingen vriendschappen te sluiten met meisjes uit je eigen groep. Als over een meisje met autisme geroddeld wordt; ik ken haar eigenlijk niet zo goed, ze praat te veel, ze is wel raar…enzovoorts, dan komt dat vaak doordat dat wat het meisje vertelt niet past bij haar Niveau van Relaties zoals dat door de ander wordt begrepen.

Tienermeisjes en autisme

Meisjes trekken op in groepjes. Als je vriendschap sluit met een ander meisje dat tot een groepje behoort en je wil graag deel uit maken van dat groepje, dan kun je er op letten hoe de meisjes zich binnen dit groepje gedragen, en je eigen gedrag hier op afstemmen. Het is dan belangrijk te weten hoe de rollen in een groep zijn verdeeld.

In elke groep worden zeven verschillende rollen gespeeld;

1. De Bijenkoningin (Queen Bee)
2. De Aangeefster
3. De Zwerfster
4. De Weifelaar
5. De Behaagster
6. De Bankier
7. Het Doelwit

Een meisje met autisme dat in een dergelijke groep vriendschap sluit kan elk van deze rollen gaan vervullen. Het is belangrijk deze machtsstructuur te begrijpen en te doorzien of deze vriendschappen echt zijn.

Denken over de structuur binnen een groep is minder persoonlijk of pijnlijk dan denken over vriendschappen, en waarom je niet tot een bepaalde groep wordt toegelaten.

In de sociale vaardigheidstraining voor tienermeisjes wordt hier uitgebreid op ingegaan. Wil je je kind hiervoor aanmelden? Vul dan het contactformulier op deze website in.