Autisme en een relatie

Je bent verliefd, of hebt al langer een relatie. Of misschien ben je op zoek maar lukt het niet zo. Autisme heeft vaak invloed op de sociale interactie en daardoor ook op je relaties.

Verwachtingen in een relatie

Veel mensen hebben allerlei verwachtingen in een relatie, bijvoorbeeld:

 • Luisteren naar de ander.
 • Begrip en interesse tonen voor wat de ander bezighoudt.
 • Emoties kunnen benoemen.
 • Bespreken van misverstanden en miscommunicatie.
 • Elkaar accepteren zoals je bent.
 • Elkaar helpen bij de persoonlijke ontwikkeling.

Het is belangrijk te zoeken naar een balans die voor jullie beiden werkt. Je kunt daarbij eventueel hulp vragen, bijvoorbeeld van een autismecoach.

Voorbeelden van zaken die misschien handig zijn om te bespreken in een relatie:

 • Als je bedenktijd nodig hebt in een gesprek of na een conflict.
 • Als voor jou niet vanzelfsprekend duidelijk is hoe lang een gesprek duurt en wanneer het stopt.
 • Wanneer jij last krijgt van overprikkeling en hoe dat op te lossen.
 • Waar je grenzen liggen.
 • Wanneer je contact gaat ervaren als ‘iets moeten’ en hoe jullie dat samen weer kunnen veranderen.

Inlevingsvermogen en empathie

Inlevingsvermogen en empathie worden vaak genoemd als belangrijk onderdeel in een relatie. Iedereen geeft daar op zijn eigen manier invulling aan. Bij mensen met autisme kunnen die eigenschappen (nog) minder ver of op een andere manier ontwikkeld zijn.

Het idee dat mensen met autisme geen inlevingsvermogen hebben, is achterhaald. De ontwikkeling van het inlevingsvermogen kan wel anders verlopen dan bij mensen zonder autisme. En dat kan leiden tot misverstanden in een (liefdes)relatie.

Extra gevoelig voor emoties van anderen

Recent onderzoek wijst er ook op dat sommige mensen met autisme juist extreem gevoelig zijn voor andermans emoties. Daardoor hebben ze zich (van jongs af aan) afgesloten voor andermans lichaamstaal en emoties: de ervaringen zijn te heftig. In die situatie kun je proberen om hier op een andere manier mee te leren omgaan. Begeleiding van een coach of psycholoog kan daarbij wel verstandig zijn.

Elkaar uitleg geven

Voel je wel mee met je partner maar uit jij je empathie anders dan wat je partner verwacht? Dan kan het goed zijn om te ‘ondertitelen’: uitleggen hoe jij je betrokkenheid tot uiting brengt.

Het is ook mogelijk dat je je inlevingsvermogen niet vanzelf ‘activeert’. Je kunt je goed inleven in een ander, maar dat gebeurt niet vanzelf. Dan kan het helpen als je met je partner afspreekt dat hij of zij je even een hint geeft als dat nodig is.

Een relatie komt van twee kanten

Inzicht in je eigen autisme kan helpen om je relatie tot een succes te maken. Je kunt hulp zoeken om jezelf verder te ontwikkelen. Dat geldt ook voor je partner. Misschien heeft hij of zij onrealistische verwachtingen. Contact met een partnergroep of een professionele hulpverlener kan dan ook zinvol zijn.

Autisme bespreekbaar maken

In intieme relaties is het belangrijk om jezelf te kunnen zijn. En bij ‘jezelf zijn’ hoort het autisme. Een serieuze, langetermijn relatie heeft meer kans van slagen als je open kunt zijn over je autisme .Je kunt uitleggen dat dit komt door autisme. Sommige mensen vertellen wel wat ze nodig hebben, maar benoemen autisme (nog) niet expliciet. Ook dit is ieders eigen keuze.

 

Bron: vanuitautismebekeken.nl