Begeleiding Kinderen

Maak je je zorgen over de ontwikkeling van je kind en herken je onderstaand gedrag?

  • Je kind verliest regelmatig het overzicht
  • Je kind vergeet zijn spullen of is zijn spullen steeds kwijt
  • Je kind heeft moeite met zijn/haar emoties
  • Je kind vindt sociaal contact ingewikkeld
  • Je kind voelt zich onzeker in nieuwe situaties

Opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Soms hebben kind en ouders daar voor korte of langere tijd hulp bij nodig. Dit is vaak het geval als je kind problemen ervaart, als de ontwikkeling van je kind anders loopt en/of stagneert, of als autisme is vastgesteld.

Als er zorgen zijn rondom de ontwikkeling van je kind biedt You Contact ondersteuning. You Contact brengt in kaart wat kind en gezin nodig hebben om verder te kunnen en wat het kind nodig heeft om zich te kunnen blijven door ontwikkelen.

Individuele begeleiding wordt 1 op 1 ingezet. Ouders en gezin worden betrokken bij de begeleiding kinderen om indien nodig opvoeding en omgeving af te stemmen op de mogelijkheden cq. onmogelijkheden van het kind. Begeleiding is altijd maatwerk en sluit aan bij de specifieke hulpvraag van het gezin.

Kernwaarden zijn:kind met autisme

– het bieden van emotionele veiligheid
– het bevorderen van zelfvertrouwen en eigenwaarde
– het versterken van sociale competenties

 

Aanmelden:

Bij aanmelding volgt een intakegesprek met de ouders. Daarna volgt een kennismaking met het kind. Na het opstellen van een plan van aanpak start de begeleiding.