Ouders

Coaching voor ouders

Een kind met autisme ontwikkelt zich anders en groeit op een andere manier op. Het kind heeft een andere manier van opvoeden nodig.
Ouders van een kind met autisme hebben vaak al een lange weg afgelegd, ze hebben gemerkt dat ‘een gewone opvoeding’ niet werkt bij hun kind. Ouders zitten soms met de handen in het haar, zijn uitgeput of voelen zich niet competent genoeg om hun kind op te voeden wat leidt tot zorgen en gezinsstress.

 • Je kind kan ineens erg boos worden
 • Je kind kan moeilijk omschakelen van de ene naar de andere activiteit
 • Je kind lijkt niet naar je te luisteren of je niet te horen
 • Je kind valt moeilijk in slaap
 • Je krijgt moeilijk contact met je kind
 • Je kind laat brutaal of agressief gedrag zien
 • Je kind kan hyperactief doen en is dan niet meer aanspreekbaar
 • Je kind voelt zich vaak angstig in nieuwe situaties

Het is gedrag waar een ‘gewone standaard opvoeding’ niet werkt. ┬áHet gedrag is aan de buitenkant waarneembaar maar het is een uiting van wat zich binnenin het kind afspeelt. Vaak is dit gedrag storend, druk of zorgwekkend. Het is een signaal van het kind. Een signaal dat het kind behoefte heeft aan duidelijkheid, voorspelbaarheid en veiligheid.

Verbeteren van het gezinsfunctioneren

De ouders worden gecoacht in hoe ze hun kind kunnen helpen en te leren zien wat het kind nodig heeft. Ouders leren kijken door de autismebril en begrijpen hoe het autisme van invloed is op het gedrag van hun kind.

Gaandeweg gaan ouders begrijpen wat het soms moeilijke, grensoverschrijdende of zorgwekkende gedrag van hun kind betekent. Ouders leren vaardigheden toepassen waardoor het moeilijke gedrag afneemt en er meer rust komt in huis.

Het gevoel van competentie neemt toe en het gezinsfunctioneren zal verbeteren. Het kind zal zich meer begrepen voelen, ouders en kind kunnen zich meer ontspannen waardoor de ouder-kindrelatie verbetert.

Ouder coaching is op maat. Tijdens de gesprekken wordt uitleg gegeven over autisme, worden praktische handvatten aangereikt en wordt de vertaalslag gemaakt naar hoe autisme van invloed is op de ontwikkeling van het kind.

Thema’s die o.a. aan bod komen zijn;

 • aanbrengen van structuur d.m.v. Geef me de Vijf
 • toepassen van duidelijke (auti)communicatie
 • opvoed dilemma’s
 • in contact blijven met je kind

 

ouderbegeleiding