Partner met autisme

Een partnercursus om via inzicht begrip te kweken en wegen te zoeken om elkaar weer te vinden, met respect voor de ander en ook de moeilijkheden die autisme met zich kan brengen. Respect maar vooral kennis en inzicht in autisme wordt nagestreefd.

Een partner met autisme kan leiden tot een aanzienlijke scheefgroei in de relatie of het huwelijk. Bij vrouwen met een man met autisme is een veelgehoorde uitspraak dat zij het idee hebben dat ze meer investeren dan hun man, zowel in de partnerrelatie als in het dagelijkse reilen en zeilen van het gezin. Sommige vrouwen omschrijven hun relatie als een lat-relatie in hun eigen huis, hebben het gevoel dat ze er alleen voor staan, andere vrouwen zouden zich meer verbonden willen voelen in hun relatie of huwelijk.

Partner met autisme

De Partnercursus ASS bij je man wat dan… is een psycho-educatieprogramma, met niet alleen aandacht voor autisme bij de man, maar ook voor het effect hiervan op de vrouw en het gezin. Het richt zich op vrouwen die een partnerrelatie hebben met een man met autisme en hierin problemen ervaren. Het betreft vrouwen die willen begrijpen wat autisme is en hoe dit hun relatie beïnvloedt. Ze willen leren hoe ze daar zelf mee om kunnen gaan.

Deze vrouwen zijn op zoek naar manieren om hun relatie te verbeteren of de omgang in elk geval te vergemakkelijken. Ze zijn zich ervan bewust dat dit vanuit hen begrip en aanpassing zal vragen. De thema’s uit de Partnercursus Autisme kunnen daarbij helpen. Dit alles gebeurt met respect voor de partner met autisme.

 

partnercursus