Psycho-Educatie

Psycho-Educatie is een kortdurend traject en heeft tot doel uitleg te geven over autisme. Leren wat autisme is en hoe autisme van invloed is op het functioneren.

 

Psycho-Educatie voor volwassenen

Na vele tegenslagen, je wellicht anders of eenzaam te voelen, komt er  een verklaring. Je hebt autisme. Wat is autisme? Wat houdt autisme in? Hoe uit autisme zich bij jou?

Psycho-Educatie is een kortdurend traject (6 bijeenkomsten) waarin je informatie krijgt over autisme, je krijgt inzicht in hoe autisme van invloed is op je functioneren, je sociale relaties en je leven. Psycho Educatie is maatwerk, er is voldoende gelegenheid om jouw eigen specifieke situatie te onderzoeken.

Wil je na de Psycho Educatie dieper ingaan op specifieke onderwerpen over jezelf, of binnen je gezin of relatie, dan kan gekozen worden om de coaching voort te zetten waarin specifiek naar jouw situatie wordt gekeken.

Wil jouw partner zich verdiepen in hoe autisme jullie relatie beïnvloedt of wil je partner begrijpen wat autisme is, dan behoort een Partnercursus tot de mogelijkheden. Lees hiervoor verder onder het tabblad partner cursus.

 

Psycho-Educatie voor ouders

Je kind heeft een diagnose autisme gekregen. Misschien heb je er al eens iets over gelezen of gehoord, of ken je andere kinderen die autisme hebben. Misschien zegt autisme je helemaal niks. Of vind je dat je kind helemaal geen overeenkomsten heeft met iemand die autisme heeft. Gevoelens van twijfel, ongeloof, boosheid, verdriet of angst kunnen je overvallen. Ouders van kinderen met een diagnose autisme gaan door een verwerkingsproces. Psycho-Educatie kan ondersteunend werken bij dit proces.

Ouders leren wat autisme is, hoe autisme van invloed is op de ontwikkeling van hun kind. Ouders leren het gedrag van hun kind beter te begrijpen, en leren beter aan te sluiten bij wat het kind nodig heeft. Een traject Psycho-Educatie heeft als doel:

– kennis over autisme te vergroten
– meer duidelijkheid over hoe je je kind kunt helpen of ondersteunen
– meer begrip voor het gedrag van je kind te krijgen

psycho educatie autisme

Dit zal o.a. leiden tot:

– het verbeteren van het gezinsfunctioneren
– er komt meer rust in het gezin
– de ouder- kind relatie verbetert