Psycho-Educatie

Psycho-Educatie is een kortdurend traject en heeft tot doel uitleg te geven over autisme. Ouders, volwassenen of kinderen leren wat autisme is en hoe autisme van invloed is op hun functioneren.

 

Psycho-Educatie voor ouders

Je kind heeft een diagnose autisme gekregen. Misschien heb je er al eens iets over gelezen of gehoord, of ken je andere kinderen die autisme hebben. Misschien zegt autisme je helemaal niks. Of vind je dat je kind helemaal geen overeenkomsten heeft met iemand die autisme heeft. Gevoelens van twijfel, ongeloof, boosheid, verdriet of angst kunnen je overvallen. Ouders van kinderen met een diagnose autisme gaan door een verwerkingsproces. Psycho-Educatie kan ondersteunend werken bij dit proces.

Ouders leren wat autisme is, hoe autisme van invloed is op de ontwikkeling van hun kind. Ouders leren het gedrag van hun kind beter te begrijpen, en leren beter aan te sluiten bij wat het kind nodig heeft. Een traject Psycho-Educatie heeft als doel:

– kennis over autisme te vergroten
– meer duidelijkheid over hoe je je kind kunt helpen of ondersteunen
– meer begrip voor het gedrag van je kind te krijgen

psycho educatie autisme

Dit zal o.a. leiden tot:

– het verbeteren van het gezinsfunctioneren
– er komt meer rust in het gezin
– de ouder- kind relatie verbetert

 

Psycho-Educatie voor kinderen

Psycho-Educatie is een methode die tot doel heeft kinderen uitleg te geven over autisme. Psycho-Educatie is maatwerk en wordt aangepast op de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind en start gemiddeld vanaf 8/9 jaar.

Als een kind oud genoeg is om te begrijpen wat autisme is, dan vraag je je misschien af hoe je dit aan je kind kunt vertellen. Misschien heeft je kind veel vragen of zit je kind erg met ‘het zich anders voelen’ in zijn maag.  Soms voelen kinderen dat ze ‘anders’ zijn, of dat mensen ‘anders’ met hen omgaan. Kinderen stellen misschien vragen, hoe het komt dat zij meer moeite hebben met vriendjes krijgen, of waarom leren moeilijker is voor hen.

Het is dan goed om aan het kind uit te leggen hoe het komt dat ze zich anders voelen. Het gevoel wordt dan serieus genomen. Als het kind vragen begint te stellen over het ‘zich anders voelen’ is het belangrijk deze zo eerlijk mogelijk te beantwoorden.

Om autisme uit te leggen aan het kind (psycho-educatie voor kinderen) wordt gewerkt in een ik-boek. Stapje voor stapje worden de vragen van het kind beantwoord, de puzzel van het kind wordt langzaam gelegd, er is aandacht voor herkenning en erkenning.

Het heeft de voorkeur (indien mogelijk) deze uitleg aan kinderen te geven voor de puberteitsperiode.

 

Psycho-Educatie voor jongeren

Zodra jongeren beter gaan begrijpen op welke manier autisme van invloed is op hun functioneren ontstaat er meer ruimte voor acceptatie.  Jongeren gaan ervaren dat autisme maar een deel van hen is en dat autisme ook positieve kanten heeft. Het proces van acceptatie is voor iedere persoon verschillend.

Bij Psycho-Educatie wordt nauw aangesloten bij de vragen die de jongere heeft en de informatie die aangeboden wordt. Er wordt samen met de jongere in kaart gebracht op welke leefgebieden autisme van invloed is. En samen bekijken we welke vaardigheden de jongere nog nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren.

 

Psycho-Educatie voor volwassenen

Na vele tegenslagen, je wellicht anders of eenzaam te voelen, komt er  een verklaring. Je hebt autisme. Wat is autisme? Wat houdt autisme in? Hoe uit autisme zich bij jou?

Psycho-Educatie is een kortdurend traject (6 bijeenkomsten) waarin je informatie krijgt over autisme, je krijgt inzicht in hoe autisme van invloed is op je functioneren, je sociale relaties en je leven. Psycho Educatie is maatwerk, er is voldoende gelegenheid om jouw eigen specifieke situatie te onderzoeken.

Wil je na de Psycho Educatie dieper ingaan op specifieke onderwerpen over jezelf, of binnen je gezin of relatie, dan kan gekozen worden om de coaching voort te zetten waarin specifiek naar jouw situatie wordt gekeken.

Wil jouw partner zich verdiepen in hoe autisme jullie relatie beïnvloedt of wil je partner begrijpen wat autisme is, dan behoort een Partnercursus tot de mogelijkheden. Lees hiervoor verder onder het tabblad partner cursus.