Lichaamsgerichte begeleiding

Lichaamsgerichte begeleiding wordt geboden aan mensen die het gevoel hebben altijd aan te (moeten) staan. Moeite hebben met voelen van hun lichaamssignalen, moeite hebben met emoties, gevoelens en behoeften waar te nemen, opgebouwde spanning in het lichaam hebben en zich moeilijk kunnen ontspannen.

We staan in deze huidige tijd bloot aan veel prikkels. Er zijn veel mogelijkheden om de aandacht naar buiten te richten door activiteiten zoals tv kijken, internet, social media, online shoppen, een overvloed aan keuzes en mogelijkheden.  Iedereen reageert op een andere manier op deze prikkels, wat zich bij sommige mensen kan uiten als onrust, teruggetrokken gedrag, (autistic)burnout, angst- en/of paniekklachten, slaapproblemen e.a.

Lichaamsgerichte begeleiding kan worden ingezet voor mensen die zich overspoeld voelen of tegen een burnout aanzitten. Ook ouders voor wie de zorg en opvoeding van hun kind(eren) zwaar valt. Als ouder van een kind met autisme heb je het gevoel altijd  alert en beschikbaar te moeten zijn. Vaak ben je de enige die je kind goed begrijpt en je kind kunt kalmeren als het overspoeld raakt. Dit vergt veel energie en soms kunnen ouders hierdoor uitgeput raken. Lichaamsgerichte begeleiding kan dan helpend zijn om zelf in je kracht te blijven.

Lichaamsgerichte begeleiding

Met lichaamsgerichte begeleiding wordt uitgegaan van een holistische benadering waarbij lichaam en geest een geheel vormen. We zijn geneigd om ons te focussen op wat het verstand ons vertelt, maar vergeten vaak ons lichaam. Juist in ons lichaam slaan we belangrijke informatie op over positieve en negatieve ervaringen. Door je bewust te worden van je eigen lichamelijke sensaties en de gevoelens die daarbij horen, kun je het lichaamsbewustzijn vergroten en je identiteitsgevoel en je autonomie versterken.

Er wordt een link gelegd tussen weten, denken en voelen; je leert lichaamssignalen herkennen, betekenis geven aan lichaamssignalen (wat willen ze je vertellen) je behoeften duidelijk en helder te krijgen en op zoek te gaan naar helpende strategieën die je leert toepassen.

De begeleiding bestaat uit gesprekstherapie, hoofd- en lichaamsmassages, ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Via diverse manieren leer je de aandacht naar binnen te richten. Dat is belangrijk om te kunnen ervaren wie je bent, wat je wilt en wat je voelt. Om zelfvertrouwen, rust en vreugde van binnen te ervaren, dat je in staat stelt om beter met stress en spanning om te gaan.

 

lichaamsgerichte begeleiding