Vroegsignalering van autisme

vroegsignalering autismeAls ouder wil je niets liever dan dat je kind zich op een goede manier ontwikkelt. Je hebt wensen voor je kind en je wilt bovenal dat je kind kan uitgroeien tot een gelukkig persoon. Als de ontwikkeling anders loopt zorgt dat voor veel zorgen, angst en onzekerheid. Het toekomstbeeld dat je voor je kind had, is ineens niet meer zo zeker.

 

Ontwikkelingsproblemen

Een normale ontwikkeling is niet altijd vanzelfsprekend. Als het anders loopt kan dat verschillende oorzaken hebben. Complicaties rondom zwangerschap en bevalling, erfelijke en/of genetische aanleg, het biologische profiel van het kind. Hierbij kun je denken aan kinderen met een verstandelijke beperking, kinderen met autisme, kinderen met taal- en spraakproblemen, kinderen met problemen in de prikkelverwerking, kinderen met gedragsproblemen.

Vaak voelen ouders intuïtief dat de ontwikkeling van hun kind anders verloopt maar kunnen ze niet precies vertellen waar dat gevoel op gebaseerd is. Omdat je niet goed weet waar je op moet letten. Alertheid op deze vroege signalen is wenselijk zodat ouders  tijdig doorverwezen kunnen worden.

 

Vroegsignalering autisme

Vroegsignalering van een ‘andere’ ontwikkeling is belangrijk, het brein van jonge kinderen is nog plastisch en als op jonge leeftijd wordt aangesloten bij wat het kind nodig heeft, kan de ontwikkeling bijgestuurd worden. Autisme en/of andere ontwikkelingsproblemen zijn al in de vroege babyjaren te signaleren.

 

Vroegsignalering

Als ouders horen dat de ontwikkeling van hun kind achterloopt brengt dat veel zorgen met zich mee. Het is belangrijk om de ontwikkeling van het kind in kaart te brengen. Een methode die deze ontwikkeling in kaart kan brengen is FloorPlay. Aan de hand van een video-interactie tussen ouder en kind, wordt bekeken in welke mijlpaal van de ontwikkeling een kind zich bevindt. Zo kan goed in kaart gebracht worden aan welke mijlpalen aandacht gegeven dient te worden.

FloorPlay is gebaseerd op de theorie dat voorafgaand aan cognitieve ontwikkeling eerst een stevige basis in de sociaal-emotionele ontwikkeling moet zijn. FloorPlay stimuleert deze sociaal emotionele ontwikkeling.

FloorPlay is een vorm van speltherapie die aan de ouders wordt geleerd. Ouders leren deze methode toe te passen bij hun kind. Kinderen die moeilijk contact maken met ouders, kinderen die moeilijk uit hun eigen wereld te halen zijn, kinderen die niet graag aangeraakt of opgetild willen worden, kinderen met een vertraagde motorische ontwikkeling.  De Floorplay behandeling is gericht op de ouder – kind – relatie en wordt niet als belastend of als therapie ervaren door ouders of het kind.

Vaak verloopt deze belangrijke relatie tussen ouder en kind moeizaam bij kinderen met ontwikkelingsproblemen, ouders proberen contact te maken maar het kind reageert daar niet op. Ouders kunnen zich afgewezen voelen door hun kind, waardoor ouders zich onzeker gaan voelen en twijfelen of ze het wel goed doen. Via FloorPlay krijgen ouders andere ingangen aangereikt waardoor het contact met hun kind verbetert, samenspel wordt gestimuleerd en samen plezier maken staat voorop.

 

Rode vlaggen

Onderstaand filmpje laat zien welke gedragskenmerken een indicator voor autisme kunnen zijn. Maak je je zorgen over de ontwikkeling van je kind. Herken je gedragskenmerken uit onderstaand filmpje bij je eigen kind? Dat betekent niet automatisch dat je kind autisme of andere ontwikkelingsproblemen heeft. Het is wel belangrijk om de ontwikkeling van je kind te blijven volgen en alert te blijven op deze gedragskenmerken en hierover te praten met een deskundige.