Begeleiding Jongeren

Jongeren zijn volop in ontwikkeling. De puberteitsperiode is een periode waarin veel jongeren bezig zijn met hun identiteit. Als er sprake is van autisme is dit een periode die onrustig kan verlopen. Jongeren gaan op zoek naar zichzelf, tot welke groep met welke opvattingen voel ik me aangetrokken. Waarden en normen worden bijgesteld of aangepast. Ouders krijgen minder invloed, de vriendengroep waaronder ze zich bevinden des te meer. Jongeren met autisme zijn in deze periode vaak extra kwetsbaar en meer beïnvloedbaar.

De sociaal emotionele ontwikkeling is niet altijd leeftijdsadequaat vooral als autisme aan de buitenkant onzichtbaar is worden jongeren vaak overvraagd of overschat. Zij lopen hierdoor eerder vast.

Individuele begeleiding jongeren en adolescenten

Soms merk je misschien dat bepaalde zaken of vaardigheden je moeite kosten maar je geen idee hebt waardoor dat komt en ook niet weet hoe je dit aan kunt pakken.

Wellicht raak je hierdoor de grip en het overzicht op je leven kwijt en voel je je moe of opgebrand. De problemen stapelen zich op. Vaak zijn nieuwe levensfasen zoals zelfstandig gaan wonen, een nieuwe opleiding, eindexamen, ontslag of verandering van baan, wisselen van school, echtscheiding van je ouders, een nieuwe relatie of een beëindigde relatie, momenten waar het mis loopt of spanningen hoog oplopen. Het is dan prettig als je ondersteuning hebt, iemand die samen met je naar jouw situatie kijkt, naar je luistert en je begrijpt.

 

Thema’s die bij de begeleiding voor jongeren aan bod kunnen komen;

– versterken van zelfbeeld en zelfvertrouwenindividuele begeleiding & coaching
– inzicht in eigen emoties en gevoelens
– uitbreiden van vaardigheden rondom (dag-, week-, huiswerk-)planning en organiseren
– bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid
– omgaan met overprikkeling
– verbeteren van sociale en communicatieve vaardigheden
– assertiviteit vergroten
– verminderen van stress en spanning

 

Neem vrijblijvend contact met me op:

06 – 41 79 69 68
info@autismecoaching.nu