Ouders ook gebaat bij therapie van kind met autisme

Onderzoekers ontdekten dat deelnemen aan de therapie sessies van een kind het gezinsleven positief beïnvloedt. De publicatie is te lezen in the Journal of Autism and Developmental Disorders.

Ouders van een kind met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) ervaren meer voordelen van de therapie die hun kind volgt dan voorheen gedacht werd. Dit blijkt uit een nieuwe studie van wetenschappers van de York University.

Gedragstherapie bij autisme

Zo’n 70% van de kinderen met ASS heeft moeite om zichzelf op emotioneel vlak of door middel van gedrag te uiten. Cognitieve gedragstherapie (CGT) kan dan bijvoorbeeld helpen om beter te leren omgaan met het uiten van emoties. Voor ouders kan het moeilijk zijn om hiermee om te gaan omdat ze vaak zelf moeite hebben met deze emotie-regulatie. Onderzoeker Jonathan Weiss zegt hierover het volgende. Vaak worden ouders niet betrokken bij de therapie, terwijl het juist belangrijk is dat ze als co-therapeut optreden. Dit onderzoek toont aan dat deelname aan therapie niet alleen de kinderen, maar juist ook de ouders helpt.

Verbetering bij ouders in reguleren emoties

Om het effect van deelname aan CGT te achterhalen bekeken de wetenschappers veranderingen in een aantal factoren. Dit waren de gemoedstoestand, de perceptie tegenover het kind en de mentale gezondheid van ouders. Ze vergeleken ouders van kinderen die nog niet eerder CGT met hun kind hadden gevolgd met ouders die dit wel hadden. De kinderen zaten allen in de leeftijdscategorie 8 t/m 12 jaar en hadden geen intellectuele achterstand.

Hoe belangrijk is het steunen van ouder en kind bij autisme?

“Uit de resultaten vielen twee verbeteringen waar te nemen. Het eigen vermogen van ouders om met hun emoties om te gaan en zichzelf in een positiever daglicht te kunnen zien. Dit hielp hen bewuster te worden van hun opvoedvaardigheden en de wijze waarop ze reageren op de emoties van hun kinderen”, aldus Weiss.

De ouders traden op als co-therapeuten. Zij kregen de taak om dezelfde strategieën te gebruiken als hun kinderen. Door vervolgens hun waarnemingen op papier te zetten, hielp het in hun eigen proces van omgang met het kind.

Meer betrokkenheid en openheid

Een van de ouders vertelt over haar ervaring: “Door deelname aan dit programma heb ik evenals mijn zoon een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Voorheen dacht ik dat elke strategie toepasbaar was op ieder kind. Maar nu heb ik handvatten die mij helpen in de verschillende situaties. Daarnaast draagt het vermogen om over gevoelens te praten, triggers te signaleren en pro-actief denken bij aan een positievere sfeer in ons leven.”

De bevindingen van belang zijn voor zorgprofessionals. “Betrek ouders in het proces van zorg aan een kind met ASS. Het is bekend dat ouders vaak een hoge mate van stress ervaren, waarmee ze moeite hebben om die te reguleren. Als we dit kunnen verminderen door ouders samen met hun kind therapie te laten volgen, dan zie ik het als taak om ze hiertoe aan te sporen.”