Wat is Geef me de Vijf?

Geef me de vijf is een methode die bedacht is door Colette de Bruin. Een praktische methode die ouders ondersteunt in het opvoeden van een kind met autisme. Geef me de vijf is aan zijn naam gekomen doordat de uiteindelijke hulpvraag van alle kinderen met autisme is:

geef me duidelijkheid op de 5 ; wat – hoe – wanneer – waar – wie

Geef me de vijf

In de normale opvoeding volgen ouders de ontwikkeling van hun kind en reageren hier op zoals ze intuïtief denken dat het beste is. Ouders van kinderen met autisme hebben al gemerkt dat deze normale opvoeding niet werkt bij hun kind. Ouders kunnen leren zien dat hun kind het overzicht kwijt is, aarzelt, niet weet wat er gevraagd wordt.

Als het kind vastzit, geen woorden heeft, niet weet hoe het iets duidelijk moet maken ontstaat ongewenst gedrag. Dit gedrag is een direct gevolg van onduidelijkheid en onvoorspelbaarheid van zijn omgeving. Met de ‘autibril’ op kijk je, met nieuwe kennis, opnieuw naar je kind. En zie wat het van jou nodig heeft. Dat is dat je samenhang aanbrengt en auti-communicatie toepast. Door dit te doen maak je het hem mogelijk zich te kunnen ontwikkelen en verder te groeien.

You Contact biedt begeleiding aan ouders van een kind met ASS. De methode van Geef me de Vijf wordt o.a. ingezet bij de thuisbegeleiding en vormt de basis van het leren kijken naar autisme. Ouders leren hoe het kind met autisme denkt en wat het kind nodig heeft om tot uitvoering te komen. Via de methode van Geef me de Vijf kan het kind zich verder ontwikkelen, leren ouders het gedrag van het kind met autisme beter te begrijpen en keert de rust in het gezin terug.

Info

Stuur een mail naar info@autismecoaching.nu als je hierover meer informatie wenst.

Geef me de vijf