Geef me de Vijf

Geef me de vijf is een praktische methode die ouders ondersteunt in het opvoeden van een kind met autisme. Geef me de vijf is aan zijn naam gekomen doordat de uiteindelijke hulpvraag van alle kinderen met autisme is:

Geef me duidelijkheid op de 5 ; wat – hoe – wanneer – waar – wie

In de ‘normale’ opvoeding volgen ouders de ontwikkeling van hun kind en reageren hier op zoals ze intuïtief denken dat het beste is. Deze manier van opvoeden gaat bijna als vanzelf. Een kind exploreert en zoekt de grens op, ouders corrigeren en het kind maakt zich een regel eigen. Ouders van kinderen met autisme hebben al gemerkt dat deze ‘normale’ opvoeding niet werkt bij hun kind. ‘Het lijkt alsof het kind zich niet aan regels wilt houden’ wordt vaak verteld. Dat is (bijna) nooit het geval.

Als je een kind met autisme hebt komen ouders opvoedkundig voor flinke uitdagingen te staan. Een kind met autisme opvoeden kan alleen als je kennis over autisme hebt, kennis over hoe autisme van invloed is op het functioneren van jouw kind. Dat is voor geen enkel kind precies hetzelfde.

Als het kind vastzit, geen woorden heeft, niet weet hoe het iets duidelijk moet maken ontstaat ongewenst gedrag. Dit gedrag is een direct gevolg van onduidelijkheid en onvoorspelbaarheid van zijn omgeving. Met de ‘autibril’ op kijk je, met nieuwe kennis, opnieuw naar je kind en zie je wat het nodig heeft. Dat is dat je samenhang aanbrengt en auti-communicatie toepast. Door dit te doen maak je het mogelijk dat je kind zelfstandig kan worden en zich kan doorontwikkelen.

You Contact biedt begeleiding aan ouders van een kind met autisme. De methode van Geef me de Vijf wordt o.a. ingezet bij de ouderbegeleiding en vormt de basis van het leren kijken naar autisme.

Ouders leren hoe hun kind met autisme denkt en wat het nodig heeft. Via de methode van Geef me de Vijf leren ouders het gedrag van het kind met autisme beter te begrijpen en keert de rust in het gezin terug.

Info

Zijn jullie ouders van een kind met autisme en zit je met de handen in het haar en weet je het soms niet meer. Kun je handvaten gebruiken over hoe je je kind met autisme het beste kunt ondersteunen? Vind je het moeilijk om het gedrag dat voortkomt uit autisme te onderscheiden van normaal moeilijk gedrag? Neem dan contact met me op.

Geef me de vijf