Letterlijk taalgebruik

Letterlijk taalgebruik;
Mensen die vragen, worden overgeslagen…
Zomaar een zin die vaak gebruikt wordt door volwassenen. Meestal wordt dat plagend gezegd tegen kinderen die om snoepjes vragen. Mensen met autisme nemen woorden vaak letterlijk. Want stel nou dat je bij vragen wordt overgeslagen. Waarom zou je dan nog iets willen vragen.
En bij welke vraag word ik overgeslagen, of zijn er vragen waarbij ik niet word overgeslagen. En hoe kan ik dit van te voren weten.

letterlijk taalgebruik

Gebruik geen beeldspraak in de communicatie met personen met autisme, dit is verwarrend. Doordat taal vaak letterlijk wordt genomen ontstaat verwarring. Zeker als een persoon met autisme ook nog een beelddenker is. Uitdrukkingen als slapende honden wakker maken, of de kat op het spek binden, zullen niet automatisch begrepen worden. Houd communicatie daarom concreet en duidelijk.