#weetikveel

Wat is autisme?
“Iedereen denkt te weten wat autisme is, maar daardoor zijn er zoveel misverstanden.” Peter Vermeulen van Autisme Centraal deed in #weetikveel een poging om ons uit te leggen wat autisme nu precies is.

Iedereen denkt te weten wat autisme is
“We bekijken autisme nog altijd veel te autistisch” zegt Peter Vermeulen, medewerker van Autisme Centraal. Volgens hem weten we al heel veel over autisme, maar blijven we ons alleen richten op wat we zien. Daarbij verliezen we ons in details, precies zoals mensen met autisme doen dus.

Een voorbeeld: een persoon met autisme vertelt op een feestje dat hij moeite heeft om contact te leggen met de aanwezigen. Heel wat mensen zullen antwoorden dat ze nu ook niet bepaald een fuifbeest zijn en daar ook moeite mee hebben, dat ze ook een autistisch kantje hebben. “Een typische logicafout, personen met autisme hebben het daar enorm moeilijk mee”.
Volgens Peter Vermeulen kan je niet aan iemands gezicht zien dat hij of zij autime heeft. Je komt het ook niet meteen te weten wanneer je ermee praat. “Voor een betrouwbare diagnose heb je 30 uur nodig”. Een poging tot definitie: “Autisme is een stoornis waarbij er sprake is van ernstige beperkingen wat betreft communicatie met anderen en repetitieve activiteiten en interesses”.

Context inschatten
Een belangrijk kenmerken van autistisch denken is het moeilijk kunnen inschatten van de context. “Een niet-autistisch brein komt ergens binnen en kan heel snel betekenis geven aan alles wat hij of zij binnen krijgt. Een persoon met autisme kan dat niet”.

Een voorbeeld: Een rood licht betekent stoppen, maar in een andere context betekent het sneller stappen omdat er auto’s op komst zijn, bijvoorbeeld als je al midden op het zebrapad staat. “Ik heb al meegemaakt dat een persoon met autisme gewoon blijft staan in het midden van dat zebrapad”.

Nog een voorbeeld: “Ik stond met een persoon met autisme aan het zwembad en vroeg of hij er al geweest was met de school. Nee, zei hij. Met zoveel kunnen wij toch niet binnen”.

Een oplossing?
Eigenlijk zou je personen met autisme een handleiding voor het leven moeten kunnen geven. “Maar dat gaat niet. Het leven is een grote uitzondering, niets heeft een vaste betekenis en elke situatie is uniek”.
Volgens Vermeulen moet je veel uitleg geven, verschillende situaties binnen verschillende contexten. Op die manier maak je sociale situaties duidelijker voor personen met autisme.