Vroegsignalering van autisme

Als ouder wil je niets liever dan dat je kind zich op een goede manier ontwikkelt. Je hebt wensen voor je kind en je wilt bovenal dat je kind kan uitgroeien tot een gelukkig persoon. Als de ontwikkeling dan anders verloopt zorgt dat voor veel zorgen, angst en onzekerheid. Het toekomstbeeld dat je voor je kind voor je zag, is ineens niet meer zo zeker.

Ontwikkelingsproblemen

Een normale ontwikkeling is niet altijd vanzelfsprekend. Als het anders loopt kan dat verschillende oorzaken hebben. Complicaties rondom zwangerschap en bevalling, erfelijke en/of genetische aanleg, het biologische profiel van het kind. Hierbij kun je denken aan kinderen met een verstandelijke beperking, kinderen met autisme, kinderen met taal- en spraakproblemen, kinderen met problemen in de prikkelverwerking, kinderen met gedragsproblemen.

Vroegsignalering van ontwikkelingsstoornissen is belangrijk, het brein van jonge kinderen is nog plastisch en als op jonge leeftijd kan worden aangesloten bij wat het kind nodig heeft kan de ontwikkeling nog bijgestuurd worden. Autisme of andere ontwikkelingsproblemen zijn al in de vroege babyjaren te signaleren.

Vaak voelen ouders aan dat de ontwikkeling van hun kind anders verloopt maar kunnen ze niet precies vertellen waar dat gevoel op gebaseerd is. Omdat je niet goed weet waar je op moet letten. Alertheid door artsen en consultatiebureau artsen op deze vroege signalen is wenselijk zodat ouders  tijdig doorverwezen kunnen worden.

Vroegsignalering en dan…?

Als ouders horen dat de ontwikkeling van hun kind achterloopt brengt dat veel zorgen met zich mee. Het is belangrijk om de ontwikkeling van het kind in kaart te brengen. Een methode die deze ontwikkeling in kaart kan brengen is FloorPlay. Aan de hand van een video-interactie tussen ouder en kind, wordt bekeken in welke mijlpaal van de ontwikkeling een kind zich bevindt. Zo kan goed in kaart gebracht worden aan welke mijlpalen aandacht gegeven dient te worden. FloorPlay gaat uit van de theorie dat voorafgaand aan cognitieve ontwikkeling eerst een stevige basis in de sociale-emotionele ontwikkeling moet zijn.

FloorPlay is een vorm van speltherapie die aan de ouders wordt geleerd. Ouders leren deze methode toe te passen bij hun kind. Kinderen die moeilijk contact maken met ouders, kinderen die moeilijk uit hun eigen wereld te halen zijn, kinderen die niet graag aangeraakt of opgetild willen worden, kinderen met een vertraagde motorische ontwikkeling.  De Floorplay behandeling is gericht op de ouder – kind – relatie en wordt niet als belastend of als therapie ervaren door ouders of het kind.

Vaak verloopt deze belangrijke relatie tussen ouder en kind moeizaam bij kinderen met ontwikkelingsproblemen, ouders proberen contact te maken maar het kind reageert daar niet op. Ouders kunnen zich afgewezen voelen door hun kind, waardoor ouders zich onzeker gaan voelen en twijfelen of ze het wel goed doen. Via FloorPlay krijgen ouders andere ingangen aangereikt waardoor het contact met hun kind weer verbetert, samenspel wordt gestimuleerd en samen plezier maken staat voorop. FloorPlay is een speelse, niet belastende methode voor het kind dat speciale aandacht nodig heeft.

Rode vlaggen

Onderstaand filmpje laat zien welke gedragskenmerken een indicator voor autisme kunnen zijn. Maak je je zorgen over de ontwikkeling van je kind. Herken je gedragskenmerken uit onderstaand filmpje bij je eigen kind? Dat betekent niet automatisch dat je kind autisme heeft. Het is wel belangrijk om de ontwikkeling van je kind te blijven volgen en alert te blijven op deze gedragskenmerken en hierover te praten met een arts.